SPC-Light

Från Engelska Lighthouse Systems

Utbrett system

Ett av sveriges ledande SPS / Duglighetsverktyg. Används av ca 150 företag i Norden (totalt ca 1300 licenser i Norden) i vitt skiftande tillämpningar. SPC-Light används redan av olika producerande företag, från bilindustri till elektronikindustri och från stål till glas. Genererar rapporter för att följa utfall och uppnå verkliga förbättringar i produktionen och därmed lönsamheten

Enkelt att komma igång

SPC-Light gör det snabbt, enkelt och roligt att samla och analysera data för att sedan ta kommandot över processerna. SPC-Light är lätt att lära, SPC-Light är intuitiv, SPC-Light är snabb att arbeta med då vanligt förekommande kommandon sätts som förvalda i systeminställningarna. Definitionerna och mätcyklerna skapas snabbt och enkelt och modifiering görs lätt under lösenordsnivån. De flesta användare är igång efter endast några timmars installation och konfigurering. Med all sin enkelhet är det lätt att tro att SPC-Light är en basversion (LIGHT!) - långt därifrån...Konsten ligger i att kunna skapa ett verktyg som kan anpassas till att möta vitt skilda krav från olika användare, allt från förstagångs användare till "blackbelts" användare. SPC-Light erbjuder obegränsat antal användarnivåer, där alla användare kan anpassa sitt unika gränssnitt.

Anslut mätutrustning

Flexibel datainsamling är en av förutsättningarna om SPS skall kunna implementeras framgångsrikt i en organisation. Om SPC-Light inte enbart används på kontoret så är det mycket troligt att du önskar ansluta ett stort antal mätutrustningar.
Från konventionella handmätdon till sofistikerade koordinatmätmaskiner så har SPC-Light verktygen att hämta data. Handmätdon kan antingen kopplas direkt till datorns serieport eller via en multiplexer.
SPC-Light är så sofistikerad att i många fall kan utdatafilen från en koordinatmätmaskin direkt och automatiskt skapa definitionen för detaljen och läsa in datat - detta gör inte bara arbetet mycket snabbare utan säkerställer även att informationen mellan de båda systemen är synkroniserade.
SPC-Light gör detta med en unik koppling till automatiska mätutrustningar t ex koordinatmätmaskiner. Vi kan detta!!

Anpassa till er verksamhet

För att få acceptans på verkstadsgolvet gäller det att presentera informationen i ett format som operatörerna kan ta till sig.

SPC-Light tillåter egendefinierade anpassningar och utseende som sedan kan låsas så att informationen visas på ett konsekvent och igenkännbart sätt. Detta hindrar även att icke behöriga experimenterar med inställningar eller oavsiktligt ställer till problem.
Det är möjligt att arrangera för att styra max antal egenskaper som skall visas. Man kan rulla i datat och zooma in och ut i datat allt efter önskemål.Presentera datat bredvid diagrammet, visa en bild av produkten eller länka SPS studien till externt dokument.

Mogen produkt som möter kraven

Det går bra att skapa studier som består av variabler och attribut, eller kombinationer av dessa.Duglighetsöversikten visar ett antal variabler vid sidan av varandra. Diagrammet visar processpridningen relativt toleransvidden.

Processförbättringar kan endast göras om det finns förståelse för de olika faktorer som påverkar resultatet. Hur påverkas processen av skift, verktyg, råmaterial etc. Genom att använda det kraftfulla filtreringsverktyget skapas duglighetsrapporter mot dessa och/eller andra kriterier.

Analysera läget för hål genom att plotta x-läge mot y-läge, och utifrån detta avgöra hur mycket fixturen skall justeras för att optimera processen.

Skapa ett paretodiagram av orsaker och åtgärder för att bestämma de vanligaste problemen i produktionen - Fokusera på de vanliga problemen.

Moduler

 SPC-Light består av ett antal moduler som gör att man kan köpa just de funktioner som för tillfället behövs. När kraven förändras är det enkelt att köpa till nya moduler och komplettera den befintliga installationen.

Datainsamling endast via tangentbord.
Automatisk datainsamling via anslutet mätdon till seriellport.
Uppföljning och analys av variabeldata (mätbara egenskaper).
Uppföljning och analys av attributiv data (diskreta, klassade egenskaper).
Uppföljning och analys enligt Short-Run principen vid flera likartade korta serier.
Utförande av mätsystemsasnlys enligt MSA principen.

SPC-Light stödjer ett stort antal SPS tekniker och det finns även möjlighet att välja beräkningsmodell för att möta olika standarder som ISO, QS9000, Ford, CNOMO, AIAG, VDA osv. För mer krävande tillämpningar kan systemadministratören skapa egna beräkningsmodeller.

Installation

SPC-Light installeras fristående eller i nätverk. Enkel utbyggnad av nätverket när kraven ökar.  SPC-Light fungerar i alla nätverk som stöds av Microsoft Windows.