Kvalitetspolicy


Quality Systems Scandinavia AB har som mål att leverera tjänster och produkter med hög kvalitet. För att säkerställa detta representerar vi ett begränsat antal leverantörer med historiskt hög kvalitet och leveranssäkerhet. Vi skall hålla regelbunden kontakt med leverantörerna avseende kunders önskemål och förslag till förbättringar.

Genom kontinuerlig utbildning skall vår personal få god produktkännedom samt teoretisk kunskap inom de ämnesområden vi verkar. Därför kan vi tillgodose våra kunders behov på bästa sätt.

Miljöpolicy


Quality Systems Scandinavia skall vid alla aktiviteter finna praktiska lösningar som minimerar påverkan av miljön. Det är alla medarbetares ansvar att kontinuerligt tänka på, och att finna praktiska metoder för att minimera energiåtgång, gagna kretsloppstänkande och följa gällande lagar och föreskrifter.

Ovanstående innebär praktiskt att:

Minimera resandet genom planering av arbetet och utnyttja tekniska möjligheter via telefon, videokonferens,
VPN och Internet-support/demonstration.
Pappersinformation ersätts i möjligaste mån med elektronisk distribution.
Miljötänkandet diskuteras kontinuerligt internt så väl som externt.
Vi skall sträva efter att erbjuda våra kunder högkvalitativa produkter med minsta möjliga miljöpåverkan.