ShoopFloor-Online

Från Engelska Lighthouse Systems

MES

MES (Manufacturing Execution System) eller MOM (Manufacturing Operation Management). Det finns flera begrepp som beskriver Shopfloor-Onlines funktionallitet

Hur Shopfloor-Online stödjer ditt företag

Många tillverkare har investerat i dyra affärssystem men ännu inte investerat i uppföljning av sina tillverkningsprocesser. Produktionen jobbar ofta med enkla, fragmenterade, omoderna verktyg som ger en splittrad och ibland gammal information om processerna - vilket gör att mätningen av mål är svår och prioritering av förbättringar chansartad.

Och ändå ökar för varje år trycket på ständiga förbättringar, oavsett om det är från kunder, förordningar eller aktieägare - trycket är obeveklig. Utmaningen är att pressa ännu mer prestanda ur befintliga resurser.

Hur förser tillverkning alla, på alla nivåer, med korrekt information i realtid?
Shopfloor-Online från Lighthouse Systems är en webbaserad MES-lösning som i realtid speglar hela tillverkningen. Den information som samlas in kan nås av alla som behöver det - oavsett på vilken nivå och vilken avdelning/funktion – Shopfloor-Online är skalerbar så när nyttan bevisats i en del av verksamheten kan den lätt expanderas till flera områden.

Shopfloor-Online är baserad på den senaste webbaserade arkitekturer och är certifierad av Microsoft, är lätt att integrera med befinltig IT-infrastruktur och integreras med befintliga IT-applikationer som affärssystem.

Den vinst som kommer från ett sådant samordnat och systematiskt tillvägagångssätt kan vara dramatiska och återbetalningstid räknas normalt i månader. Genom att koncentrera sig på själva hjärtat av tillverkning ger Shopfloor-Online, MES, dig möjlighet att minska svinn och driftstopp och förbättra kvalitet, prestanda och leverera i tid.

Webbaserat

Shopfloor-Online är helt webbaserat, vilket innebär att vem som helst var som helst kan komma åt systemet från hela nätverket, oavsett om det är att se tillståndet i fabriken, konfigurera systemet eller köra rapporter. Ingen mjukvara måste installeras för att få tillgång till information, vilket gör driftsättning, underhåll och support betydligt enklare.

Fabriksmodell

Shopfloor-Online har som kärna en modell av fabriken. Var och en av modulerna bygger på samma modell, allt eftersom fler moduler används, blir konfigurationsuppgiften lättare (eftersom fabriken redan är definierad). Information blir på detta sätt mer lättillgänglig och intuitiv.

Visualisering

Shopfloor-Onlinekan konfigureras med kundspecifika webbsidor som ger kraftfulla bilder för att sammanfatta viktig data. Bildskärmen visar schematisk produktionsprocessen och loggas i realtid med indikationer för larm och andra händelser av betydelse.

Länkar till ERP/affärssystem (t.ex. SAP)

I väldigt många fall har Shopfloor-Online en koppling till affärssystemet. Olika uppgifter kan utbytas, från masterdata till orderhantering, lagerhantering och kvalitetsinformation. Shopfloor-Online stöder ett flexibelt gränssnitt som lätt skapar länken till ERP-system som SAP eller JD Edwards.

Rapportering

Det finns ett stort utbud av standardrapporter tillgängliga för varje modul. Alla rapporter har ett mycket kraftfullt filtreringsverktyg för att rapportera på tidsintervall, order, avdelning, artikeltyp osv. Rapporter kan konfigureras av användaren och de kan schemaläggas för att köras regelbundet antingen för enkel åtkomst eller e-post till folk. Alla rapporter kan exportera data till Word, Excel eller PDF.

E-post och SMS-varningar

Shopfloor-Online kan konfigureras för att leta efter viktiga händelser. Allt från kvalitetsfrågor, produktionsfrågor, kassationsfrågor etc. När en händelse upptäcks kan Shopfloor-Online skicka e-post eller SMS till utvalda personer.

Elektroniska signaturer

För läkemedelssektorn där elektroniska signaturer krävs kan Shopfloor-Online uppfyller FDA CFR 11-standarden för elektroniska journaler och signaturer.

Gränssnitt

Shopfloor-Online har en viktig komponent som kallas UDI (Universal Data Interface) som är ett verktyg som underlättar byggandet av gränssnitten mellan nästan alla system. Detta kan vara ett mätdon med RS232 datautgång eller ett datorbaserat system för att generera textfiler eller ett databassystem som måste läsas. Shopfloor-Online har också en OPC-klient som möjliggör enkel anslutning till PLC: er genom att konfigurera OPC-poster.