Verksamhetsområden


Fabriksinformation - Produktionsdatainsamling med statistisk processtyrning, duglighet, mätsystemsanalys,
maskinuppföljning-OEE/TAK, underhåll, spårbarhet, etikettutskrift ( MES - Manufacturing Execution System).