Behovsanalys

Vi utför grundlig genomgång tillsammans med er av behov och förutsättningar. Detta resulterar i en rapport som tjänar till underlag för val av leverantör och som bas vid kommande implementering