Affärsidé


Vi är ett svenskt företag med Skandinavien som arbetsområde. Som systemintegratörer erbjuder vi tillverkande företag helhetslösningar för produktionsuppföljning. Målet är att ge kunden optimala lösningar under hela livscykeln för att kunden skall uppnå mätbara kvalitetsförbättringar och högre lönsamhet.

Våra konsulter hanterar kravspecifikationer, rådgivning, IT-arkitektur, systemkonfigurering, utbildning och drift/ underhåll.